Zajímavé...

Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan

volné dílo, výřez "Buďte střízliví a bděte! Váš protivník, ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil" (1 Pt 5, 8).
Jsou lidé ve vesmíru jedinými inteligentními bytostmi? Katolická církev odjakživa věří a učí, že odpověď zní: ne. Svět je ve skutečnosti plný různých druhů inteligentních stvoření z 'jiného světa', které nazýváme anděly.





Jsou stvořeni, aby konali úžasné věci! Zde je 12 důležitých skutečností, které by měl vědět každý křesťan o těchto tajuplných stvořeních z jiných sfér:

1) Andělé jsou absolutně reální

Andělé nejsou náboženskou fikcí ani pověrou; jsou absolutně a skutečně reální - tak jak jsi reálný ty, já, či kdokoliv jiný. Aktivně se zapojují do dění v našem světě a hrají rozhodující úlohu v historii lidstva (KKC, 328).

  2) Každý křesťan má anděla strážného

Katechismus katolické církve cituje sv. Bazila Velkého: "Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, který ho vede životem" (KKC, 336).  

3) I zlí duchové (démoni) jsou velmi reální

Všichni andělé byli původně stvořeni jako dobří. Někteří se však rozhodli neposlouchat Boha. Tito padlí andělé se nazývají "démoni; zlí duchové". Peklo bylo původně určeno jako místo pro zlé duchy (KKC, 391; Mt 25, 41).

4) Dramatický duchovní boj o lidské duše neustále trvá

Rozhodnutí odpadnout od Boha je pro zlé duchy neodvolatelné. Lidé však, pokud žijí na zemi, mají stále možnost rozhodnout se. V okamžiku rozhodování člověka pro dobro nebo zlo vstupují do tohoto dramatického duchovního zápasu andělé a démoni a usilují ovlivnit lidskou duši, aby se obrátila k Bohu, nebo aby se od něj odvrátila.

Satan pokoušel Adama a Eva v rajské zahradě; zlí duchové v tom pokračují dodnes a neúnavně se snaží odpoutat člověka od Boha (KKC, 391).

5) Svatý Michael Archanděl je velitelem Hospodinových andělských legií

Svatý Michael je věrným andělem, který vede dobré anděly v duchovním boji proti těm padlým. Jeho jméno doslova znamená 'Kdo je jako Bůh?' A reprezentuje jeho věrnost Bohu, když se ostatní andělé bouří (Zj 12, 7).

6) Satan je vůdcem padlých andělů

Jak všichni zlí duchové, i on byl původně dobrým andělem, který se rozhodl odvrátit se od Boha. Satanova moc však není nekonečná. Vždy je pouze tvorem a podléhá Boží prozřetelnosti (KKC, 391. 395).

V evangeliích Ježíš odolává satanovým pokušením (Mt 4; Lk 4), nazývá ho "otcem lži","vrahem od počátku" a říká, že satan přišel jen aby "kradl, zabíjel a ničil" (Jan 10, 10).

7) Jakákoliv propojenost s okultismem a démonickými praktikami je těžkým hříchem

Démonické síly jsou čistým zlem
a proto by lidé neměli mít s nimi nic do činění.
Jakákoliv angažovanost nebo propojenost s okultismem
- ať už jde o věštění, horoskopy, jasnovidectví,
komunikaci přes médium, atd -
i kdyby šlo o "dobrý" nebo "nevinný" úmysl,
je těžkým hříchem
a je vysloveně nebezpečná
(KKC, 2116-2117).


8) Exorcismus zůstává aktivní praxí Církve

Kristus se svými apoštoly v evangeliích zcela otevřeně vyhání démony; často z vysloveně posedlých lidí. Církev pro dobro duší v tomto boji pokračuje i v dnešní době.

Malý exorcismus je součástí obřadu křtu. V případě posednutí zlým duchem mohou kněží se speciálním pověřením biskupa provádět slavnostní exorcismus (KKC, 1237. 1673. 550).

9) I my se můžeme zapojit do duchovního boje prostřednictvím modlitby a jiných duchovních praktik

Modlitba Páně 'Otče náš', kterou nás naučil sám Kristus, zahrnuje žádost "zbav nás zlého". Církev nás vybízí, abychom se modlili i ke sv. Michaelovi archandělovimodlitbu, kterou napsal papež Lev XIII a která obsahuje žádost o definitivní uvěznění satana v pekle. Tradičním prostředkem duchovního boje je i půst. Nejlepším způsobem však jak bojovat proti démonickým silám je prostě žít svatým životem, ve kterém následujeme Krista.

10) Mnozí světí zažili na vlastní kůži i fyzické útoky zlých duchů

Bití, zjevování se v podobě hrůzostrašných zvířat, vydávání děsivých zvuků, házení věcí do ohně ... Přečtěte si přímo neuvěřitelné příběhy sv. Antona poustevníka, sv. Pátra Pia, sv. Gemmy Galgani, sv. Jana Marii Vianneye a sv.Terezie Avily. (článek zde (churchpop.com)  

11) Náš Pán Ježíš Kristus už satana definitivně porazil

Svým umučením, smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíš definitivně porazil satana a zničil jeho moc. Tato skutečnost se v dějinách Církve postupně zjevuje a projevuje až do slavného Druhého příchodu Krista (KKC, 550).  

12) Kristus je Králem všech andělů

Ježíš Kristus je Králem světa a celého vesmíru, což zahrnuje pochopitelně i duchovní sféru. Anděle stvořil Kristus, který je Bohem, už na počátku světa, aby mu sloužili. I zlí duchové, kteří se rozhodli neposlouchat Boha, jsou v konečném důsledku podřízení Boží prozřetelnosti (KKC, 331).

Modlitba k sv. Michaelovi archandělovi (malý exorcismus) naleznete: zde a (v notách) zde.


Zdroj: churchpop.com, 26. 12. 2016

Převzato z www.lifenews.sk, článek ze 14. 12. 2018 naleznete zde.

Michael arch., volné dílo, wikipedia

Sdílet

Související články:
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (29.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
Svatá Faustina o pekle (05.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (25.03.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale
* Bible a světci o očistci
(16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (31.10.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (10.06.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor (03.11.2016)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Proč není očistec středověký výmysl (20.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Očistec, co to vlastně je? (26.11.2012)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 12. 2018 | 772 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 412408
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace