Zajímavé...

Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině.

sv. Mikuláš, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Patron dětí, studentů, námořníků, loďařů, obchodníků, nevinně odsouzených, cestujících a novomanželů a jiných, se narodil do majetné rodiny kolem roku 270 ve městě Patara v maloasijské Lýkii, která se nachází na území dnešního Turecka.

Z mála spolehlivých informací o něm víme, že byl skromný a měl velmi dobré srdce. Už předtím než se stal biskupem, byl vzorem milosrdné lásky k bližním. Četné dobré skutky konal potají, jak doporučoval Pán Ježíš (viz Mt 6,3).

Život protknutý skutky lásky


Nejznámější z legend ze života sv. Mikuláše je příběh o dcerách zchudlého šlechtice. Otec neměl dostatek finančních prostředků na věno pro dcery a zamýšlel je prodat do nevěstince. Sv. Mikuláš jim potají v noci vhodil přes okno měšec s penězi, díky kterému se mohla vdát nejstarší dcera. Sv. Mikuláš stejným způsobem zajistil i ostatní dcery. Nečekaný zisk peněz rodina chápala jako znak Boží lásky a péče a utvrdil je ve víře.

Méně známější je, že sv. Mikuláš bývá vzýván jako patron obchodníků a námořníků. První jmenovaní dávali svému patronovi stavět kostely v oblastech, kam je vedl obchod, na Slovensku to byli zejména němečtí obchodníci. K druhým uvedeným: zachovaly se různé příběhy z plavby lodí, kde Mikuláš pomohl námořníkům. Především jsou to situace, kdy se na Mikulášovu modlitbu uklidnilo moře i vichřice, další je zázračná záchrana tonoucího muže, jakož i pomoc posádce neovladatelné lodi.

K jeho volbě biskupem kolem roku 280 se váže legenda - lýkijští biskupové se usnesli, že novým biskupem z Myry se stane muž, který jako první ráno vstoupí do chrámu, a tím byl Mikuláš. Mikuláš se nepovažoval za hodného pro takový úřad, ale v poslušnosti se volbě podrobil.

Mikuláš pomáhal chudým, hladovým, obzvlášť chránil děti, sirotky a vdovy. Navštěvoval nemocné a slabé, bránil nespravedlivě pronásledované. Zachoval se příběh záchrany tří nevinných vojáků nespravedlivě odsouzených na smrt, či příběh o zázračném vzkříšení tří mrtvých chlapců, také příběh o vykoupení dětí odsouzených za krádež.

Věrný v utrpení


V době Diokleciánova pronásledování křesťanů byl rozhodným Kristovým svědkem. Byl zajat, poslán do vyhnanství a vězněn. Utrpení snášel klidně, evangelizoval spoluvězně, povzbuzoval je k důvěře v Boží Prozřetelnost a seznamoval je s Kristovým učením.

Mikuláš se pro nebe narodil 6. prosince v polovině 4. století. Úcta k němu se začala šířit hned po smrti. Stal se národním patronem Ruska, také patronem Apulie, Lotrinska, Řecka a Sicílie, kromě všeobecně známého patronátu nad dětmi ho věřící vzývají i v případech uvedených v úvodu.

Mikulášovy četné patronáty a atributy se odvozují od příběhů z jeho života. Nejčastěji je znázorňován jako biskup s knihou Písma svatého, nebo se třemi symbolickými jablky či zlatými koulemi jako připomínka jeho nejznámějšího skutku milosrdenství - záchrany tří dcer zchudlého otce.

Oslavujeme v rodině


sv. Mikuláš, http://en.wikipedia.org, (CC BY-SA 2.5)


Jak naložit se svátkem sv. Mikuláše v rodině?


Mikulášský podvečer je pro děti jistou předzvěstí vánočního obdarování a velmi se na něj těší. Náročnější však je, že mikulášské balíčky nebo večírky jsou už všude - děti je dostávají od rodičů, ve škole nebo školce, ve farnosti, někdy i od zaměstnavatelů či prarodičů. Děti takto vnímají osobnost sv. Mikuláše zkresleně, jako "automat" na balíčky a sladkosti - ale pro rodiče, je důležitější uložit do "databáze" malé duše jiný obraz a odkaz.

Staňme se pomocníky sv. Mikuláše


Poselství sv. Mikuláše přece zní: v tichu, s láskou, s vědomím, kde co je třeba, přinést to, co chybí jiným. Obraz tohoto světce, který klade po nocích potřebné dary do oken, má být předobrazem nezištného darování a předzvěstí desátku, ke kterému děti mohou i touto cestou dorůst.

Jak jim k tomu pomůžeme? Možná nestihneme tuto aktivitu před mikulášskou nadílkou - ale není špatné sednout si k tématu i během Mikulášského víkendu. Příběh sv. Mikuláše, který je vyprávěn dětem, má nasměrovat aktivitu a pozornost dětí na opačnou stranu břehu: i ty se můžeš stát pomocníkem sv. Mikuláše. Komu bys rád potají něco přinesl a co by to bylo? Povzbuďme děti, aby přemýšlely nad tím, kdo v jejich okolí potřebuje pomoc - možná je to nemocný kamarád, stará paní sousedka, která s nikým nemluví nebo někdo z rodiny, ze školky nebo školy. Děti budou velmi iniciativní a nápadité! Společně zvažte, co komu by udělalo radost a přichystejte hromádky sladkostí, knížky, možná hezkou kresbu nebo list - podle potřeby pro každého, koho se chystáte obdarovat.

Zapojme fantazii a šikovnost


Po tomto kole doporučujeme tvůrčí aktivitu na výrobu celkem tajných, zašifrovaných obalů: menší děti určitě zaujme jednoduché razítkování prstem na větší obálku nebo papírový sáček. K aktivitě nám postačí prstové nebo vodové barvy, troška vody, ideální vlhčené ubrousky na utírání. Vymačkání prstů namočených v různých barvách a kombinacích, děti mohou vyrobit obal na dárek.

Pro starší a šikovnější děti je k dispozici vyšší level: výroba ozdobné krabičky. Podle věku a dovednosti (a také velikosti dárku) je dobré vybrat velikost krabičky - může být i taková od sýra až po nějakou větší od bot. Tentokrát použijeme koláž z barevných papírů, které natrháme na kousky a lepíme tyčinkovým lepidlem na vnější stranu krabice - může vzniknout vzor nebo jen pestrá barevná mozaika.

Hotové obaly by měly dostat parádní jmenovku, zde postačí kousek kartonu nebo zajímavého papíru, na který napíšeme jméno obdarovaného. A pak zbývá už jen dar vložit a potichu, za tmy odnést před dveře nebo k oknu (nebo tento transport zajistit přes známé a rodinu bez pošty a uvedení odesílatele) tam, kam je třeba.

Dětem bychom po této aktivitě měli udělit čokoládový řád asistenta sv. Mikuláše - a ve hře pokračovat dál.

Autorky: Žofia Majdeková, Mária Kohutiarová

Převzato ze zastolom.sk, 3. prosince 2014, článek naleznete zde.

dítě, otec, matka, rodina, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (18.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (15.08.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se našlo neporušené (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Archanděl Michael: Náš ochránce (29.09.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 05. 12. 2014 | 4186 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (536 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (366 hl.)
 
Je to bláznovství (393 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (406 hl.)
 
Dost se o to zajímám (515 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (404 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (352 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 2972
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace