Zajímavé...

Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý!

Mons. Sečka, foto z www.magnificat.sk
Biskup Sečka k šíření údajného Velkého varování Ježíše Krista

Spišská Kapitula 21. listopadu (TK KBS) - Spišská biskup Mons. Štefan Sečka vydal na základě hlášení kněží a telefonátů od věřících, že internetem se šíří údajné Velké varování Ježíše Krista. Při této příležitosti vydal stanovisko, které přinášíme v plném znění.

Drazí bratři a sestry!

Dozvěděl jsem se, že v některých farnostech se velmi rozšířily poselství o takzvaném dni Božího Velkého varování, které vyplývají z údajných soukromých zjevení nějaké irské vizionářky. Tyto poselství se rozšiřují prostřednictvím internetu. Zjistil jsem, že jde o bludnou nauku, která není v souladu s učením katolické církve a vykazuje známky sektářství. Celá tato nauka je sice poprepletená modlitbami k Božímu milosrdenství a výzvami ke svaté zpovědi tak, jak to učí i Katolická církev, avšak citáty z Písma svatého jsou komentované a vysvětlováné svévolně a v rozporu s učením katolické církve ...

Více na:

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121121036

Sv. Hostýn


Napsali ste nám o „Varovaní“

Svědectví: Buď ostražitý!


„Ačkoliv to asi bude pro mnohé znít trochu absurdně, ale osobně mám pocit, že tato poselství mají rozbít zbytek malého stáda ještě věrného Ježíši a Panně Marii.“
Josef Zaťko

Když mi 5.2.2012 přišel první odkaz na stránky těchto poselství, velice mě zaujala. Bez hlubšího zkoumání jsem je horlivě přeposlal všem lidem v mém adresáři. Doma jsme je s manželkou každý den pročítali, byli jsme toho plní. Jednou při mši manželka cítila vnitřní rozervanost, vnímala, že zdrojem jsou poselství, která jí naháněla strach a uváděla v rozpaky. Po mši se mi zdělila a došla k rozhodnutí, že poselství číst nebude, protože vnímá, že něco není v pořádku. Já si to vůbec nepřipouštěl a s posměškem jejím pocity odmítl. ..

Přesto ve mši s Pánem udělala dohodu, aby jí to dal skrze jednoho našeho známého kněze pochopit, zda se jedná o pravá poselství či nikoliv. Po třech dnech jsme měli večeřadlo Panny Marie a během něho tento kněz volal a řekl, že nevidí nic co by odporovalo učení katolické církve. Jinak žádné závěry. Manželka tento hovor přijala jako znamení a poselství přijala. A studovali jsme je dál. Denně jsem otvíral stránky i dvakrát. Musím říci, že manželka ještě jednou rezignovala a už nechtěla nic o nich slyšet. Byla jich zahlcená.

Po necelém měsíci jsme byli na setkání Služebníků a služebnic Ježíšova Velekněžského Srdce, které se modlí za kněze a jehož jsme členy. Při setkání jsme přistoupili k modlitbě jedné charismatičky s darem modlitby v jazycích a výkladu, řešili jsme v rodině nějakou záležitost. Při této modlitbě se ke mě dostalo slovo: “tvé srdce je plné a ty víš čeho, říkám ti buď ostražitý!” Bylo to poměrně přísné slovo, ačkoliv před tím to byla slova plná lásky. Vedlo mě to k zamyšlení. Čeho je mé srdce plné? Manželka se mě dokonce po modlitbě ptala: “co přede mnou tajíš?” Sám jsem nevěděl a nebylo mi to jedno. Po týdnu nám na mail přišel názor jiné charismatičky na irské poselství, kterou mnozí lidé žádali, aby se k nim vyjádřila. Vypsala statě, se kterými nemohla souhlasit protože se rozcházeli s poselstvími z Modré knihy (sama je členkou MKH). Její závěr zněl, nezabývat se poselstvími. To nás velice překvapilo a museli jsme si přiznat, že poselství obsahují zvláštní obraty a věci, které nám neseděli, ale nechtěli jsme si to připustit.

Přijali jsme názor, že může jít o špatné překlady (např. náš “Pán” své děti nazýval Přívrženci – zde si nemyslím, že šlo o špatný překlad, to je výraz, který jsme v žádných poselstvích nikdy neslyšeli. Nebo často v poselstvích byli lidé vyzíváni, aby se často modlili růženec k božímu milosrdenství. My růženec k božímu milosrdenství neznáme, nikdy jsme o něm neslyšeli, ale naopak známe Korunku k Božímu Milosrdenství. Někdo na tím mávne rukou, ale mě to vadí. Pán Ježíš Korunku sám nazval Korunkou a vložil do ní veliké přísliby. Myslím, že zde jde o záměr, protože bez hlubšího zkoumání a pomoci Ducha Svatého toto nejsme schopni rozlišit. Pro nás křesťany jde o známé pojmy, které nás velice lehce chytnou a bez zkoumání toto nejsme schopni rozlišit . Níže se dozvíš o co zrovna v této věci jde božímu nepříteli viz Valtorta).

Tehdy jsem odešel pro něco do sklepa a v tu dobu si manželka klekla pod kříž a v slzách prosila Pána, aby nám dal v této věci světlo. Jasně vnímala, aby se rozpoměla na modlitbu charismatičky: buď ostražitý!
>
Když jsem přišel nahoru o všem mě spravila, v tu chvíli jsem vše přijal a připustil, že jsem neuměl rozlišit pravost poselství. Považuji to trochu za zázrak, protože před tím jsem všechny útoky proti poselstvím rezolutně odmítal. Pravdou je také to, že jsem po celou dobu toužil po pravdě. V šíření jsem byl tak horlivý, že jsem vytiskl na proužky papírků desítky odkazů na www. kde jsou tato poselství a ty rozdával známým při setkání. Tu noc jsme skoro nespali.

Došli jsme k sebepoznání, že po celou dobu co jsme se zabývali poselstvími z naší rodiny se vytratila láska, s manželkou jsme měli mezi sebou studený vztah, panovalo neviditelné napětí, hádali jsme se kvůli maličkostem, až jsme se ptali sami sebe: co se děje? A co víc, manželce se vrátil jistý druh utrpení, který kdysi uzdravovali kněží a to v takové míře jaké nepamatovala. Po našem obrácení jsme obdrželi dar jednoty a teď?

Během jednoho měsíce byla rozbitá! Ještě tu noc jsme se zřekli těchto poselství a druhý den jsme hmatatelně cítili, že se nám vrátila láska a byli neskutečně svobodní. Napsal jsem stručně svou zkušenost a znovu ji rozeslal všem v adresáři. Úsudek jsem nechal na každém z nich. Nechtěl jsem mít podíl na cizím hříchu. Pouze dvě reakce mi přišli. Jedna mi děkovala za upřímnost a druhá mě přesvědčovala o pravosti.

Tu noc jsem hledal odpověď v Písmu sv. a myslím, že nejlépe to vystihuje sv.Lukáš v 21, 7-9. Otázali se ho: “Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?” Odpověděl: “ Mějte se na pozoru (mě bylo řečeno buď ostražitý-to má stejný význam), abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: “Já jsem to a nastal čas. Nechoďte za nimi.

Je očividné, že tato poselství nám říkají, že nastal čas, že my jsme tou vyvolenou generací, která zažije druhý příchod Kristův. Ale písmo nám říká, že ten čas nezná dokonce ani Syn.

Každé “nastal čas” v člověku vyvolá napětí ať si to připustí nebo ne. Čas před maturitou, čas před porodem, čas před nástupem do nového zaměstnání atd. Ptal jsem se sám sebe, ale kam Zlý duch míří, vždyť tolik prav je v těch poselstvích. Odpověď by nám Pán mohl dát třeba skze Valtortu kde říká: … Satan ví mnoho věcí. Je to on kdo mluví z proroctví a směšuje pravdu se lží. Pravdy, které nenávidí, protože je lhář, říká jenom proto, abyste mu uvěřili, že k vám nemluví z temnoty, ale ze světla. (Týdeník Světlo č.12/2012 str.7).

Vrátil jsem se k poselstvím a prosil o světlo. Tak jsem např. četl v poselstvím krásný odstaveček o lásce a ke konci bylo napsáno. Láska je Bůh. Bůh je láska. Tu druhou krátkou větu napsal sv.Jan (1Janův 4/8), ale ta první věta nemá stejný význam. Láska k penězům se pro určitého člověka stává bohem, nebo láska ke sportu, sexu zrovna tak. Aby toho nebylo málo, tu noc otvírám knihu od Tomáše Kempenského a čtu: Ale proč já ubožák nebyl prozíravější, proč jsem tak snadno uvěřil druhým? a níže: Jak moudře jsi nás varoval, abychom se měli na pozoru před lidmi, že nepřáteli člověka jsou jeho vlastní domácí (Mt.10,36) a že nemáme věřit, řekne-li někdo: Hle, zde je (Kristus), nebo tam (Mat.24,23, Mar.13,21. Z vlastní škody jsem se poučil, kéž je mi to k větší obezřetnosti a ne k nové pošetilosti.

Ačkoliv to asi bude pro mnohé znít trochu absurdně, ale osobně mám pocit, že tato poselství mají rozbít zbytek malého stáda ještě věrného Ježíši a Panně Marii, už teď je mezi námi katolíky rozkol ohledně poselství.

A že nám v těchto poselství zaznívá pravý opak než co říkám? To je pravda zní to tak, ale zkuste si poselství pročítat z pohledu druhého autora (ďábla). To, že nám na sebe vyžalovává určité věci? Pro mnohé jsou to možná novinky, ale o všem již bylo na různých místech psáno, on neodhaluje nic nového. Vězměme v potaz to, že Medugorii před Mirjanou vzal na sebe podobu Panny Marie. Neštítí se ničeho. Myslím, že plody těchto poselství se ještě ukážou. Opět každému říkám ať si udělá vlastní úsudek, máme svobodnou vůli, nikomu nevnucuji svůj názor, ale zároveň cítím, že po naší zkušenosti nemohu mlčet.

Josef ZaťkoPřevzato z www.magnificat.sk, článek, vydaný 23. listopadu 2012, naleznete zde.

Sedmibolestná, foto: www.magnificat.skSdílet

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 11. 2012 | 8313 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410493
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace