Zajímavé...

Kardinál Burke: Západní kultura se nemůže obnovit bez pravdy o sexu

Archbishop Raymond Leo Burke.jpg,<br> foto: Original uploader was Geerlingguy at en.<br>wikipedia. <br>CC-BY-SA-2.5, 2.0 Kardinál Burke se u příležitosti své první návštěvy v kanadském hlavním městě Ottawa ve svém projevu dotkl krize kultury. Zdůraznil, že obrana lidského života a podpora přirozeného manželství je základ jakékoliv skutečně lidské kultury. Západní posedlost smrtí a ničením nemůže být "transformovaná", dokud není "pravda o manželském svazku [proklamovaná] ve své plnosti," řekl.

"Ochrana a podpora lidského života, manželství a rodiny je základem křesťanské kultury a vlastně kterékoliv životaschopné lidské kultury," řekl pro 330 účastníků shromážděných v Kanadském centru pro konference a akce na oslavu 20. výročí existence NET Canada.

Národní evangelizační týmy (NET) existují, aby vyzývaly mladé katolíky k lásce ke Kristu a k žití svátostného života Církve pomocí duchovních setkání sestávajících z osobních svědectví, scének a hudby, které vedou malé skupinky mladých lidí cestujících od pobřeží k pobřeží.

Ve svém proslovu kardinál ocenil NET, řekl, že jsou "zajisté vytrvalým a brilantním agentem naděje a povzbuzení pro naše mladé, kteří zvlášť dojemným způsobem rozumějí výzvě žít v Kristu uprostřed naší doby."

Burke je mezi pro-life a pro-rodinnými lídry na celém světě známý jako jeden z nejpřednějších církevních obránců pravdy, morálky a autentického křesťanství. Na konferenci předestřel několik typů "nejzávažnějších morálních zel," které vytvářejí to, co nazval "neuspořádaný morální stav, ve kterém se naše kultura nachází."

"Například masové vraždění nenarozených v lůně matky, které je ospravedlňováno jako uplatňování takzvaného ,​​práva' matky, jestli donosí dítě, které počala. Zároveň stále více a více čelíme odporným praktikám umělého vytváření lidského života a pak jeho destrukci v embryonálním stadiu, které je ospravedlňováno jako prostředek pro nalezení domnělých léků na paralyzující nebo smrtelné nemoci."

Zmínil přímé a úmyslné zabíjení slabých a nemocných prostřednictvím eutanazie a asistované sebevraždy, které je falešně "ospravedlňováno jako, respekt 'ke kvalitě jejich života´."

Burke zakončil tento výpočet útoky na manželství z různých ideologických důvodů.

"Nedá se také nemyslet na stále více postupující agendu těch, kteří chtějí redefinovat manželství a rodinný život tak, aby zahrnoval nepřirozenou sexuální aktivitu dvou osob stejného pohlaví. Omlouvají to jako toleranci takzvaných alternativních forem lidské sexuality. Jako kdyby mohla být pravdivou jiná forma lidské sexuality než je ta, kterou určil Bůh, náš Stvořitel a Vykupitel a kterou vepsal do našeho těla a duše."

Burke označil výše uvedené za "závažná zla, která trápí dnešní svět." Dodal, že naznačují způsob života "jako kdyby Bůh neexistoval."

"Jsou manifestací hříchu, u jejich kořene je pýcha. Pýcha člověka, který odmítá uznat, že všechno, kým je a co má, pochází z ruky Boží, který nás vytvořil a vykoupil z hříchu našich prvních rodičů," řekl.

Kardinál Burke uvedl, že navzdory bezútěšnosti morálního obrazu Západu, křesťané "musí být plni naděje a odvahy v naší misi budovat silnou křesťanskou kulturu v našich domovech, našich komunitách a našich národech."

Zdůraznil, že "svatost života" bez ohledu na situaci, v níž se křesťan nachází, je skutečným programem nové evangelizace a jedinou odpovědí na boj s problémy.

Burke rozvinul pojem "svatosti života" s ohledem na žití "pravdy o lidské sexualitě."

Praktikování ctností čistoty, cudnosti a mírnosti nazval "žitím pravdy o lidské sexualitě," a má být spojeno s "praktikováním spravedlnosti."

"Jaký smysl má pro nás mluvit o naší lásce k Bohu a k bližnímu, když nepraktikujeme spravedlnost? Když nerespektujeme řád, který Bůh vložil do přírody a našich srdcí, v našich vztazích s Bohem a bližním?" zeptal se.

Pokračoval nástinem pochopení katolické sexuální morálky, založeném na uznání smyslu sexuálního styku, který byl vytvořen Bohem na legitimní použití v manželství za účelem vnesení nového života do světa.

"Respekt k lidskému životu se v zásadě týká respektu k integritě manželství a rodiny tak, jak vycházejí od Boha. Útok na nevinný a bezbranný lidský život nenarozených má například původ v mylném pohledu na lidskou sexualitu. Ten se pokouší pomocí chemických a mechanických prostředků eliminovat v zásadě prokreativní charakter manželského styku."

Pokračoval: "Omyl je v tom, že se domnívají, že uměle pozměněný styk si zachovává svoji integritu. Tvrdí, že takový styk zůstává sjednocující a milující, i když byla radikálně narušena prokreativní povaha styku. Ve skutečnosti není sjednocující, pokud jeden nebo oba z partnerů vyjímají nezbytnou součást sebedarování, která je základem manželského svazku. Takzvaná antikoncepční mentalita je ve své podstatě proti životu. Mnoho metod antikoncepce je dokonce abortivní, čili ničí život, který již byl počat a začal žít."

Burke řekl, že muži, ženy i společnost sama čelí zničení tam, kde se ztrácí skutečný smysl sexuálního styku.

"Manipulace s pohlavním stykem, jak to odvážně rozeznal papež Pavel VI., vede k mnoha formám násilí na manželství a rodině skrze rozšíření antikoncepční mentality, zvlášť mezi mladými. Na lidskou sexualitu se již nedívá jako na dar od Boha, který váže muže a ženu spolu ve svazku celoživotně věrné lásky, korunovaná darem nového lidského života. Ale vidí ji jako nástroj osobního uspokojení."

"Pokud se na sexuální svazek již více nedíváme jako na prokreativní ve své podstatě, lidská sexualita může být zneužita mnoha způsoby. Ty jsou hluboce škodlivé a také zničující pro jedince a společnost samotnou. Stačí nám pomyslet na devastaci, kterou denně našemu světu způsobuje multimiliardový pornografický průmysl," řekl.

Burke zdůraznil, že je nezbytné vrátit se k papežské encyklice Humanae Vitae z roku 1968, aby nám pomohla propagovat pohled Církve na lidskou sexualitu. Odkázal na papeže Benedikta XVI, který "dal jasně najevo, že učení v Humanae Vitae není jednoduše věcí osobní morálky."

"Pro transformaci Západní kultury je zásadní proklamovat pravdu o manželském svazku ve své plnosti a napravit antikoncepční myšlení, které se obává života a obává plodnosti," řekl.

Obnovení respektu pro integritu manželského svazku označil za "zásadní" pro budoucnost Západní kultury a pokrok v kultuře života.

Burke dále hovořil o úloze svědomí jako "neomylného průvodce" k svatosti života. Ale týká se to svědomí, které je "cvičené v naslouchání pouze Božímu hlasu a odmítání toho, co by mohlo oslabovat nebo jakýmkoli způsobem kompromitovat naše svědectví pravdě, která nás sama vyučuje prostřednictvím Církve, přes naše denní modlitby a pobožnosti, přes naše poznání svatých, s nimiž máme v Církvi společenství, a přes naše studium oficiálního učení Církve."

"Dnes si musíme dát pozor na falešné pojetí svědomí, které by svědomí v konečném důsledku použilo na omluvu hříšných skutků, což by bylo zradou našeho povolání ke svatosti," řekl. Svůj projev kardinál Burke zakončil prohlášením, že svatost života od nás vyžaduje denní mučednictví "veřejného svědectví naší víry," i když takové svědectví vyžaduje "vylití krve."

"Jistě čelíme v naší důsledně sekularizované kultuře strachu výzvám pro naši víru. Jsme tváří v tvář proti stále postupující agendě proti životu a proti rodině ze strany mnoha, kteří mají v naší kultuře moc."

"Nevraživost a ještě více rozšířená indiferentnost vůči názorům, které my pokládáme za nejvzácnější, nás pokouší k rozčarování a dokonce k vyhýbání se vydávání veřejného svědectví o naší víře. Ale jsme povoláni k mučednictví a byli jsme k němu posvěceni a posílení svátostmi křtu a biřmování. To od nás vyžaduje neúnavně nabízet své svědectví s vědomím, že Bůh si vzbudí dobré ovoce," řekl.

"V podmínkách rozpadu rodinného života, masového útočení na nevinné a bezbranné lidské životy a porušování integrity manželského svazku v naší společnosti, je výzva k mučednictví ještě více naléhavá," dodal na závěr.


Zdroj: www.lifesitenews.com, 5. 6. 2015

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

s kardinálem Burkem, foto od dr. L. Lázničkové

Sdílet

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 06. 2015 | 1753 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410875
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace