Zajímavé...

FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE

foto z: www.bihk.cz V tomto čísle začneme probírat druhý cyklus zbývajících tří zjevení, která jsou potvrzením toho, co bylo dříve zjeveno. To se ukazuje hned v srpnu 1917 v hrdinství fatimských dětí během jejich uvěznění.

Vyslýchání v Ourému

Hejtmanem okresu Vila Nova de Ourém, do něhož spadala obec Fatima, byl Artur de Oliveira Santos, zarytý antiklerikál a zednář. Je proto pochopitelné, že sledoval s rostoucím znepokojením, jak přichází do Fatimy stále větší počet lidí, a také nechtěl zklamat důvěru, kterou do něho vložily republikánské politické špičky. Rozhodl se tedy zasáhnout. Nejprve nařídil rodičům pasáčků, aby se v sobotu 11. srpna v poledne dostavili se svými dětmi do okresního města. Město bylo od Fatimy vzdáleno dvanáct kilometrů, což znamenalo tři hodiny pěší chůze. Luciin otec se tam vypravil se svou dcerou, ale otec Františka a Hyacinty šel sám, protože byl přesvědčen, že není povinen vodit k soudu tak malé děti, které by ostatně takovou cestu ani nezvládly.

Hejtman chtěl Lucii přinutit, aby mu vyjevila tajemství a slíbila, že na Cova da Iria už nepůjde. Nešetřil přitom sliby ani hrozbami. Když viděl, že nic nepořídí, propustil ji. Předtím ještě vyčinil panu Martovi, že nepřivedl své děti. Lucie hned po návratu do Aljustrelu běžela k Františkovi a Hyacintě, kteří u studny Arneiro plakali a modlili se za ni. Myslili si, že jejich sestřenice byla zabita, a proto ji objali s nesmírnou radostí.

Hejtmanovy úskoky ve Fatimě

Hejtman nepatřil k těm, kdo by hned kapituloval. Proto se v pondělí 13. srpna sám vypravil do Aljustrelu. Dostavil se do domu Martových a nechal sem také povolat Lucii s jejím otcem. Hejtmanův výslech měl obdobný průběh jako předchozí výslech v Ourému včetně jeho neúspěšného výsledku, i když tentokrát byly vyslýchány všechny tři děti. Proto hejtman dětem a jejich otcům nařídil, aby se dostavili na faru ve Fatimě. Chtěl do svých plánů zapojit intrikánsky faráře. On na hejtmanův příkaz vyslýchal Lucii, avšak opět neúspěšně. Pak hejtman posadil děti do svého auta: řekl jim, že se již blíží doba zjevení a že je tedy na Cova da Iria odveze. Neodbočil však do údolí, ale na opačnou stranu a dovezl do svého úřadu v Ourému.

Uvěznění v Ourému

Zde pokračovalo vyslýchání, zase doprovázené jak lichotkami a sliby, tak hrozbami. Když i tyto pokusy selhaly, uchýlil se hejtman k nejhoršímu: Vyhrožoval dětem, že je uvaří v kotli s olejem, pokud mu neprozradí tajemství. Nechal odvádět děti jednotlivě do vedlejší místnosti, aby ty, co zůstaly, si myslely, že odvedené vedle byly skutečně usmaženy. I když všechny tři děti byly pevně přesvědčeny, že musejí nevyhnutelně podstoupit smrt, zůstaly ve své výpovědi neoblomné. To nelze nazvat jinak než nekrvavým mučednictvím a morálním zázrakem: prvním nebeským potvrzením fatimského poselství.

Děti nejprve pobývaly v hejtmanově domě a poté byly dokonce uvrženy mezi zločince do vězení. Sedmiletá Hyacinta zde plakala, protože byla přesvědčena, že zemře, aniž by viděla své rodiče. Vše však přinášela v oběť. Děti se ve vězení modlily růženec, k němuž se připojili i vězni. I srdce těchto tvrdých mužů byla naplněna soucitem. Jeden z nich začal hrát na tahací harmoniku, aby děti potěšil. „Hyacinta tancovala s nějakým zlodějem; když viděl, jak je malá, vzal ji do náručí.“ 1

Návrat domů

Co se mezitím událo na Cova da Iria? Dne 13. srpna se tam shromáždil velký dav 15 až 18 tisíc lidí. Podle určitých vnějších znamení, která pozorovali všichni i při předchozích zjeveních, bylo patrné, že Panna Maria sem zavítala. Když se lidé dověděli důvod nepřítomnosti pasáčků, chtěli jít do Ourému protestovat, ale slova pana Marta jim v tom moudře zabránila.

Hejtman viděl, že všechny jeho snahy jsou marné a také se obával zloby davu, a tak 15. srpna dovezl děti na verandu fary ve Fatimě. Tam je také uviděli četní lidé, kteří vycházeli z kostela po mši svaté o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, a zvláště jejich rodiče, kteří se jich ujali.

Zjevení Panny Marie ve Valinhos

Děti byly velmi smutné z toho, že 13. srpna nemohly být na místě zjevení, a měly obavy, že se jim Panna Maria již nezjeví. Avšak ani v srpnu nebyly o její zjevení připraveny. Došlo k němu v neděli 19. srpna, nikoli však na Cova da Iria, ale na místě zvaném Valinhos (Malá údolí) v těsné blízkosti Aljustrelu. Hyacinta toho dne zůstala doma, aby jí matka mohla umýt vlasy, a v hlídání stáda ji zastupoval její starší bratr João (Jan), kterého doprovázel František. Lucie vycítila, že přijde Panna Maria, a proto poprosila Joãa, aby zašel pro Hyacintu. Uposlechl, až když dostal dva dvacetníky. Hyacintu se mu přivést podařilo, takže nakonec byli všichni čtyři přítomni zjevení, i když João neviděl nic.

Když děti spatřily Pannu Marii nad dubem, začal rozhovor mezi ní a Lucií: „Co si ode mne přejete?“ „Chci, abyste přišli třináctého na Cova da Iria a abyste se dále denně modlili růženec. Poslední měsíc pak udělám zázrak, aby všichni uvěřili.“ „Co máme udělat s penězi, které lidé na Cova da Iria nechávají?“ „Dejte udělat dvě nosítka. Jedno poneseš ty s Hyacintou a s dvěma bíle oděnými děvčaty, druhé František s třemi chlapci. Peníze budou sloužit pro slavnosti Růžencové Panny Marie. Za ostatní peníze ať se postaví kaple.“ „Prosím vás, abyste uzdravila některé nemocné.“ „Ano, během roku některé uzdravím.“ A na závěr, těsně předtím, než se vznesla vzhůru, Maria (v návaznosti na první dvě fatimská tajemství) se smutkem řekla: „Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí.“ 2

Děti si z dubu, nad nímž se zjevila Panna Maria, ulomily větvičku, která překrásně voněla. To mohly cítit jak ony, tak i jejich rodiče.

fr. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky:

1 «Vzpomínka první», I, 14. In: Sestra Lucie hovoří o Fatimě: Vzpomínky sestry Lucie. 2. vyd. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2007, s. 53.
2 Srov. «Vzpomínku čtvrtou», II, 6. Tamtéž, s. 173.


MONITOR 16 (3. 9. 2017), str. 6-7

děti z Fatimamy, volné dílo, wikipediaSdílet

Související články:
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (03.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 09. 2017 | 2726 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RC MONITOR 16/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (806 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (552 hl.)
 
Je to bláznovství (586 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (602 hl.)
 
Dost se o to zajímám (731 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (617 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (531 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4425
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace