Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

M. Luther, volné dílo, pixabay.com Ještě nemáme za sebou ani letošní Den reformace a už se v médiích množí zprávy o přípravách velkolepých oslav 500. výročí smutné události, která pohřbila jednotu západního křesťanství a neodvratně poznamenala jeho vývoj na celé příští staletí. Za rok, tedy 31. 10.2017, uplyne 500 let ode dne, kdy augustiniánský mnich a kazatel Martin Luther přibil na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu 95 tezí proti odpustkům.

Ukaz("text"); ?>