Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Dechtice Navzdory mrazivému počasí přišlo na první neděli 3. ledna 2016 množství poutníků, tentokrát to byli i poutníci ze zemí středního východu, žijící ve Vídni. Jozef Danko všechny přivítal proslovem, ve kterém mimo jiné řekl: Milí poutníci, jsme na prahu nového občanského roku a chci vás na tomto místě srdečně přivítat a popřát požehnaný a milostiplným rok ...

Ukaz("text"); ?>