Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Během svatého roku "Milosrdenství" bych vám ráda v následujících článcích nabídla krátká zamyšlení nad tím, co o milosrdenství říká - píše Písmo svaté.
Každý den zde najdete jednu myšlenku s Písma svatého, která se vztahuje k milosrdenství.

Ukaz("text"); ?>