Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Přijmi, Otče Slitovníku, za duše svých služebníků dary chleba, dary vína v smírnou oběť svého Syna.

Ukaz("text"); ?>