Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: FC - Živá Viera, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Sedmibolestná, foto z http://ukrizovana nekonecna laskamilujemta.sk

Imprimatur: Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.,
žilinský biskup;
Žilina, 21. ledna 2015, prot. č. 76/2015

Panno Maria Sedmibolestná, Patronko Slovenska! Na Golgotě tě daroval Kristus z kříže jako Matku nejen všem lidem, ale i národům, národnostem a rodinám. ...

Ukaz("text"); ?>