Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

foto z: res.claritatis Článek o tom, jak Oľga Pietruchová (ředitelka Odboru genderové rovnosti a rovných příležitostí na MPSVaR) naivně vysvětluje rovnost pohlaví či gender ideologii. O tom, jak zamlčuje, co rovnost pohlaví dělá a nadělala ve světě. O tom, jak strašně trpíme genderovými stereotypy. O tom, jak žena musí s mužem bojovat a ne spolupracovat. O tom, jaká slova Oľga a genderově citlivá výchova nepoužívá: láska, blízkost, porozumění, budování vztahů, ...

Ukaz("text"); ?>