Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Pro dnešní den nám Benedikt XVI., ze svého poselství k světovému dni mládeže v Rio de Janieru,nabízí následují povzbudivou myšlenku.

Ukaz("text"); ?>