Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

DPP12 Do souboru článečků o mariánských zjeveních ve světě patří zcela jistě zjevení Panny Marie ve farnosti Kibeho, dříve patřící do diecéze Butare, nyní diecéze Gikongoro.

Ukaz("text"); ?>